Interview

สัญญา เรื่องสำคัญของการทำธุรกิจ

สัญญา เรื่องสำคัญของการทำธุรกิจ

การทำสัญญาในการทำธุรกิจถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะถ้าคนทำธุรกิจไม่มีความรู้เรื่องสัญญาแล้วก็อาจจะทำให้มีคนมาเอารัดเอาเปรียบได้ หลักในการทำสัญญาจะมีอะไรบ้างนั้น ...

มารู้จักเครื่องหมายทางการค้า

มารู้จักเครื่องหมายทางการค้า

หลังจากที่ได้รู้ถึงความสำคัญของเครื่องหมายการค้าในธุรกิจแล้ว มาทำความรู้จักเครื่องหมายการค้าให้มากกว่าที่เห็นในอีกหลายแง่มุม รวมถึงวิธีการจดทะเบียนการค้าด้วย...

เครื่องหมายการค้า อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

เครื่องหมายการค้า อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

กฎหมายนอกจากมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันแล้ว ยังจำเป็นกับการทำธุรกิจอีกด้วย หนึ่งในกฏหมายที่นักธุรกิจรู้คงหนีไม่พ้นเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะจำเป็นมากน้อยเพียงใด จะถูกฉายภาพผ่านบทสนทนากับนักกฎหมายในเชิงพาณิชย์ที่คร่ำหวอดในแวดวงนี้กับ คุณสิทธิชน ภัทรโพธิกุล ...

DRIVE AWARD & JUMC STAR 2019 รางวัลขององค์กรที่คิดดี ทำดี

DRIVE AWARD & JUMC STAR 2019 รางวัลขององค์กรที่คิดดี ทำดี

ว่ากันว่า การที่องค์กรหนึ่งจะได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการทำธุรกิจที่ทำงานดีและมีคุณธรรมนั้นเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจและเป็นกำลังใจให้ทำสิ่งดีๆ ต่อไปได้ ซึ่งรางวัล DRIVE AWARD และ JUMC STAR นั้นก็เป็นหนึ่งในกลจักรสำคัญที่ทางสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ...

JUMC NEXT ประสบการณ์สุดเข้มข้นที่หาไม่ได้

JUMC NEXT ประสบการณ์สุดเข้มข้นที่หาไม่ได้

ในวันนี้เป็นการพูดคุยที่ต่อเนื่องจากการพูดคุยในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการเรียนคอร์สสั้นๆ คือ JUMC NEXT ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 27 ปีที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในเชิงธรุกิจ หรือคิดว่าจะเรียนต่อในหลัก...