Interview

DNA ของ JUMC NEXT และวิธีการคัดเลือก

DNA ของ JUMC NEXT และวิธีการคัดเลือก

ในปัจจุบันมีหลักสูตรนอกภาควิชาบังคับมากมายให้ได้เลือกเรียนตามความสนใจ อีกทั้งยังมีหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเรียนไม่มากจนเกินไปให้เลือกอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทด้าน MBA แล้ว โครงการ JUMC NEXT ถือได้ว่าตอบโจทย์คนที่สนใจเรียนต่อทางด้านบริหา...

การฝึกทักษะผู้นำที่เริ่มจากการเรียน<br>ไปสู่โลกแห่งการทำงาน

การฝึกทักษะผู้นำที่เริ่มจากการเรียน
ไปสู่โลกแห่งการทำงาน

ในปัจจุบันทักษะการเป็นผู้นำถือได้ว่าสำคัญในชีวิตการทำงานเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว ทักษะความเป็นผู้นำจะนำพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าและยั่งยืนได้ แล้วความเป็นผู้นำแท้ที่จริงแล้วคืออะไร ทำไมจะต้องเรียน และการศึกษาของไทยในปัจจุบันเอื้อต่อการ...

เก๊าไม้ล้านนา<br>ธุรกิจท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

เก๊าไม้ล้านนา
ธุรกิจท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์วัฒนธรรมบ้านเกิดและการรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่กำลังดังอยู่ในช่วงนี้ การได้ทำงานที่บ้านเกิดของตนเองแทนที่จะอยู่ในเมืองหลวง นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูกิจการทางบ้านแล้ว ยังเป็นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบได้อีกด้วย เรื่องราวของเก๊าไม้ล้านนาและชีวิตส่วนตัว...

ความสำเร็จของ Globish ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

ความสำเร็จของ Globish ที่ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ

กว่าที่ Globish สถาบันสอนภาษาอังกฤษทางออนไลน์นั้นเติบโตจนมีคนเรียนมากมายขนาดนี้ แน่นอนว่ามีทั้งปัญหาและอุปสรรคมากมายที่คุณชื่นชีวัน วงษ์เสรี (ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Globish Academia)...

จุดเริ่มต้นของภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่เรียนจากที่ไหนก็ได้ Globish

จุดเริ่มต้นของภาษาอังกฤษแนวใหม่ ที่เรียนจากที่ไหนก็ได้ Globish

ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ทลายกำแพงของการสื่อสารทั่วโลกได้ ทำให้การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีงาม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสในธุรกิจได้อีกด้วย...