Interview

เครื่องหมายการค้า อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

เครื่องหมายการค้า อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

กฎหมายนอกจากมีความจำเป็นกับชีวิตประจำวันแล้ว ยังจำเป็นกับการทำธุรกิจอีกด้วย หนึ่งในกฏหมายที่นักธุรกิจรู้คงหนีไม่พ้นเครื่องหมายการค้า ซึ่งจะจำเป็นมากน้อยเพียงใด จะถูกฉายภาพผ่านบทสนทนากับนักกฎหมายในเชิงพาณิชย์ที่คร่ำหวอดในแวดวงนี้กับ คุณสิทธิชน ภัทรโพธิกุล ...

DRIVE AWARD & JUMC STAR 2019 รางวัลขององค์กรที่คิดดี ทำดี

DRIVE AWARD & JUMC STAR 2019 รางวัลขององค์กรที่คิดดี ทำดี

ว่ากันว่า การที่องค์กรหนึ่งจะได้รับรางวัลอันเป็นผลจากการทำธุรกิจที่ทำงานดีและมีคุณธรรมนั้นเป็นเหมือนน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจและเป็นกำลังใจให้ทำสิ่งดีๆ ต่อไปได้ ซึ่งรางวัล DRIVE AWARD และ JUMC STAR นั้นก็เป็นหนึ่งในกลจักรสำคัญที่ทางสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ...

JUMC NEXT ประสบการณ์สุดเข้มข้นที่หาไม่ได้

JUMC NEXT ประสบการณ์สุดเข้มข้นที่หาไม่ได้

ในวันนี้เป็นการพูดคุยที่ต่อเนื่องจากการพูดคุยในครั้งที่แล้วเกี่ยวกับการเรียนคอร์สสั้นๆ คือ JUMC NEXT ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับน้องๆ ที่เพิ่งจะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีอายุไม่เกิน 27 ปีที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมในเชิงธรุกิจ หรือคิดว่าจะเรียนต่อในหลัก...

DNA ของ JUMC NEXT และวิธีการคัดเลือก

DNA ของ JUMC NEXT และวิธีการคัดเลือก

ในปัจจุบันมีหลักสูตรนอกภาควิชาบังคับมากมายให้ได้เลือกเรียนตามความสนใจ อีกทั้งยังมีหลักสูตรระยะสั้นที่ใช้เวลาเรียนไม่มากจนเกินไปให้เลือกอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทด้าน MBA แล้ว โครงการ JUMC NEXT ถือได้ว่าตอบโจทย์คนที่สนใจเรียนต่อทางด้านบริหา...

การฝึกทักษะผู้นำที่เริ่มจากการเรียน<br>ไปสู่โลกแห่งการทำงาน

การฝึกทักษะผู้นำที่เริ่มจากการเรียน
ไปสู่โลกแห่งการทำงาน

ในปัจจุบันทักษะการเป็นผู้นำถือได้ว่าสำคัญในชีวิตการทำงานเป็นอย่างมาก ยิ่งเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวแล้ว ทักษะความเป็นผู้นำจะนำพาให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าและยั่งยืนได้ แล้วความเป็นผู้นำแท้ที่จริงแล้วคืออะไร ทำไมจะต้องเรียน และการศึกษาของไทยในปัจจุบันเอื้อต่อการ...