My Cloud procurement คลังสินค้าสำหรับขายของออนไลน์

การขายของออนไลน์เป็นอีกหนึ่งงานที่มีหลายคนมักทำเพื่อหารายได้ จากการขายเพียงไม่กี่ชิ้น ไปจนถึงการมีห้องเก็บของเพื่อขาย เมื่อขนาดของธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้น สินค้าที่ต้องเก็บก็มีจำนวนมากขึ้น จึงจำเป็นต้องอาศัยคลังสินค้ามาช่วยเก็บของเหล่านี้ไว้ ซึ่ง My Cloud procurement โดยคุณนิธิ สัจจทิพวรรณ ผู้ก่อตั้ง ได้ตอบโจทย์สำหรับคนขายของออนไลน์ได้เป็นอย่างดีแล้ว

My Cloud procurement จะมีบทบาทกับการขายของออนไลน์อย่างไรบ้าง

ความแตกต่างระหว่างคลังสินค้าขนาดใหญ่และเล็กก่อนที่จะเป็น My Cloud เคยทำด้าน E-commerce มาก่อน ตอนปีพ.ศ. 2555 ซึ่ง Facebook ยังไม่มีโฆษณา โดยเริ่มทำจากขายจิวเวอรี่ออนไลน์ทางเวปไซต์ แต่พบปัญหาเรื่องการส่งของทางไปรษณีย์ ซึ่งบางคนไม่เชื่อถือ จึงพัฒนาระบบที่จัดการเรื่องนี้จนกลายเป็น My Cloud นอกจากนี้ที่บ้านทำธุรกิจคลังสินค้าอยู่แล้ว ทำให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการคลังสินค้ามาก่อน จึงสามารถเข้ามาทำได้ง่ายขึ้น

การทำคลังสินค้าขนาดใหญ่กับคลังสินค้าสำหรับร้านค้าขนาดเล็ก มีความแตกต่างในเรื่องกำไร My Cloud จะมีราคาแพงกว่า เนื่องจากคิดรวมค่าบริการเรื่องระบบ คน การเชื่อมต่อ การพัฒนาเข้าไปแล้ว คือช่วยเรื่องการขาย นอกเหนือจากเรื่องคลังเก็บของ ซึ่งตอนแรกทางบ้านไม่สนับสนุน เนื่องจากเห็นว่าแบบเดิมดีอยู่แล้ว แต่ช่วงหนึ่งคลังสินค้าเริ่มมีมากขึ้น เป็น Oversupply มีการลดราคาแข่งกัน จึงค่อยๆปรับเปลี่ยนเป็นให้เช่าส่วนหนึ่งของคลัง โดยทำร่วมกับการจัดการเรื่องการขนส่ง และพบว่าทำได้ดี ตอนนี้จึงแยกออกมาเปิดบริษัทของตัวเอง เป็นเอเจนซี่ แล้วไปเป็นลูกค้าเช่าคลังสินค้าของบ้านตัวเอง รวมถึงปัจจุบันสามารถขยายไปต่างประเทศได้ โดยอาศัยระบบ การสื่อสาร และมีตัวกลางในการเรียนรู้

เมื่อ My Cloud procurement เตรียมโกอินเตอร์

My Cloud procurement เป็นคลังสินค้าสำหรับคนขายของออนไลน์ เอาของมาเก็บไว้ แล้วทาง My Cloud ก็จะหยิบของ แพ็คของ ส่งของให้ตามช่องทางการขาย ล่าสุดได้ร่วมมือกับ SCG Logistic ซึ่งมีคลังสินค้าอยู่แล้ว My Cloud เข้าไปทำคลังสินค้าแบบ Procurement ให้ พอทางเวียดนามเห็นก็เลยสนใจ เพราะทางนั้นมีคลังสินค้าและระบบจัดการที่ดีอยู่แล้ว แต่ขาดความรู้ด้านช่องทางการขายทางออนไลน์ ก็เลยจับมือกันถือหุ้นและเปิดบริษัทที่เวียดนามโดยจะเปิดปีหน้า เป้าหมายปี 2022 คือรายได้เฉพาะที่เวียดนาม 10 ล้าน US dollar ซึ่งน่าจะเป็นไปได้ เพราะตลาดออนไลน์ของเวียดนามกำลังพัฒนาเร็วมาก และมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งเรื่องคลังสินค้าและคน แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องการขนส่ง ซึ่งในอนาคตมีแผนที่จะเพิ่มคลังสินค้าให้กระจายอยู่ทั่วประเทศ จะได้สะดวกในการกระจายสินค้า

My Cloud procurement ร่วมมือกับ SCG Logistic

My Cloud procurement ได้มีการร่วมมือกับ SCG Logistic อันที่จริงก็มีทุกอย่างพร้อม สามารถทำได้เอง แต่ต้องใช้เวลานาน จึงมาร่วมมือกับ My Cloud เพื่อทำให้การเชื่อมต่อกับการขายออนไลน์ทำได้เร็วขึ้น My Cloud ให้ความช่วยเหลือทั้งด้านระบบ ประสบการณ์ และความรู้ โดยคู่แข่งที่สำคัญ คือ Alibaba การร่วมมือกันก็เพื่อทำให้ SME ไทยสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจากจีนได้

ออกแบบเพื่อคนขายของออนไลน์อย่างแท้จริง

เป้าหมายของ My Cloud คือ จะเน้นเรื่องคลังสินค้า ต้องการให้ร้านค้าเติบโตอย่างยั่งยืนและลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี จึงแบ่งระบบออกเป็น 2 เรื่อง คือ ร้านค้าและลูกค้า โดยจะมีระบบ WMS (Warehouse Management System) คือ ระบบคลังสินค้า และระบบ OMS (Order Management System) คือ ระบบที่เชื่อมต่อการขาย ส่วนใหญ่ทั้ง 2 ระบบนี้จะต่างคนต่างทำ แต่ทาง My Cloud จะทำทั้ง 2 ระบบและนำมาเชื่อมกัน คือคลังที่เชื่อมกับระบบการขายจริงๆ ปกติคลังสินค้าจะเชื่อมกับคนขายของ แต่ของ My Cloud จะเชื่อมกับลูกค้าโดยตรง เป็นคลังสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าจริงๆ ของทางจีนอาจจะมีต้นทุนต่ำและมีอุปกรณ์ที่ดีกว่า แต่จุดยืนของ My Cloud คือทำตามใจลูกค้าและเจ้าของร้านค้ามากที่สุด เรียกว่า All we can do procurement ซึ่งที่สามารถทำตามใจได้ เนื่องจากระบบค่อนข้างซับซ้อนเหมือนจิ๊กซอว์จึง สามารถทำให้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการได้ SME ไทยมักจะติดกับดักรายได้ปานกลาง คือ ทำได้แค่นี้ ไม่ได้กระจายไปให้คนที่เก่งกว่าทำ SME ไทยเก่งเรื่อง Marketing และ Product แต่ไม่เก่งเรื่องคลังสินค้า My Cloud จะมาช่วยจัดการเรื่องนี้ เพื่อให้ SME ไทยสามารถเติบโตขยายช่องทางได้ โดยไม่ติดปัญหาของตัวเอง สิ่งที่ My Cloud ทำคือสต็อกเดียวเชื่อมทุกช่องทาง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสต็อก ระบบจะอัพเดททุกช่องทางการขาย ทำให้ลดการเสียโอกาสในการขาย รวมถึงลดต้นทุนในการสต็อกของด้วย

นับได้ว่า My Cloud เป็นคลังสินค้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อลูกค้าที่ขายของออนไลน์อย่างแท้จริง มีการปรับปรุงระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อความสะดวกในการใช้งานของลูกค้า อีกทั้งยังมีแผนที่จะเติบโตต่างประเทศอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุค E-commerce มากเลยทีเดียว

Back