Trawell ทำเมืองให้น่าอยู่มากขึ้นด้วยการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวนอกจากจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับคนที่ไปเที่ยวแล้ว ยังสามารถทำให้เมืองน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย สามารถทำได้อย่างไรบ้าง วันนี้ Trawell โดย คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์ หรือ มัย หนึ่งในสมาชิกทีม TRAWELLจะมาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กัน

เป้าหมายของ Trawell

Trawell เป็นธุรกิจที่ได้รับรางวัล JUMC STAR 2019 เป้าหมายคือพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่พร้อมสำหรับการท่องเที่ยว ตอนนี้มุ่งเน้นไปที่ย่านเมืองเก่ารอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เพราะเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์และเอกลักษณ์มากมาย แต่นักท่องเที่ยวอาจจะเที่ยวแต่วัดหรือวัง จนลืมชุมชนที่อยู่รอบข้าง ทาง Trawell จะเน้นการทำงานกับคนในชุมชน เนื่องจากชุมชนเมืองจะไม่เหนียวแน่นเหมือนกับชุมชนในต่างจังหวัด แต่จะประกอบไปด้วยผู้ประกอบการและร้านค้าค่อนข้างมาก ทาง Trawell จะเน้นไปที่การช่วยพัฒนาผู้ประกอบการก่อน โดยใช้ทักษะด้านการออกแบบ เช่น ออกแบบเมนูใหม่ แปลภาษาอังกฤษ จัดเซตเมนู ประชาสัมพันธ์สินค้าที่เป็นจุดเด่น สำหรับทักษะด้านอื่นๆที่ทาง Trawell ไม่ค่อยถนัด เช่น Marketing Operation Finance ก็จะใช้วิธีหา Partner มาช่วย เรียกว่า Development Partner ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน เพราะฉะนั้นทาง Trawell จะทำงานร่วมกับทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน เป็น Platform ตรงกลางให้ทุกคนที่ต้องการพัฒนาพื้นที่มาช่วยกัน โดยทาง Trawell จะไปเจาะลึกดูว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน

ทำงานบนพื้นที่ที่มีความหลากหลาย

พื้นที่ที่ Trawell ทำงานตอนนี้มี ย่านประตูผี, นางเลิ้ง, คลองถม, ชุมชนมัสยิดฮารูนแถวเจริญกรุง ซึ่งเป็นชุมชนมุสลิมที่เข้มแข็งมาก ต้องการจะเริ่มพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ทาง Trawell ก็ช่วยจัดเทศกาลอาหาร, ท่าเตียน, ท่าพระอาทิตย์ โดยแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน จะเริ่มจากทางสถาปนิกชุมชนจะลงไปทำการวิจัยก่อน

จุดเริ่มต้นของ Trawell

จุดเริ่มต้นของธุรกิจมาจากเมื่อปี 2015 ทางผู้ก่อตั้ง Trawell ได้เข้าร่วมประชุม One Young World เป็นเวทีผู้นำเยาวชนนานาชาติ มีกิจกรรมให้จับกลุ่ม แล้ววางแผนคิดแผนธุรกิจเพื่อสังคม โดยเลือกหัวข้อเรื่องความยากจน ความเลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ต้องการลดช่องว่างระหว่างนายทุนกับชาวบ้าน รวมถึงเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ของชาวบ้าน หลังจากนั้นก็ได้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆที่ใช้แก้ปัญหา จึงมองไปถึงเรื่องการท่องเที่ยว เพราะมีคนมาเที่ยววัดพระแก้วอยู่แล้ว ถ้าส่งเสริมตรงนี้ก็จะทำให้ชุมชนมีเงินสะพัดมากขึ้น แผนธุรกิจนี้ชนะได้รางวัลเป็นเงิน จึงนำเงินนี้มาตั้งบริษัท ในบริษัทมีพนักงาน Full time 7 คน และ Co-founder 3 คน สินค้าคือการบริการ ด้านการออกแบบ และ Co-create กิจกรรมบางอย่างเพื่อให้ตรงตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ภาคเอกชนต้องการข้อมูลของผู้ประกอบการ 100 ร้าน ทาง Trawell สามารถไปหาให้ได้, ภาคเอกชนอยากได้ร้านค้ามาทำเป็นตัวอย่างของการพัฒนา Software เรื่องการจัดการร้านอาหาร ทาง Trawell ก็จะเป็นตัวกลางไปเจรจากับร้านอาหารเพื่อนำ Software นี้มาทดสอบ ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย ร้านอาหารก็ได้พัฒนาไปด้วย

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์

เริ่มต้นจากการทำ Content ใน Facebook ก่อนเพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่า Trawell คืออะไร หลังจากนั้นได้มีโอกาสช่วยทำเมนูให้ร้านอาหาร และเร็วๆนี้ได้เป็นผู้จัดมื้อเย็นของการประชุมอาเซียนเรื่อง Smart City ทาง Trawell ก็วางแผนเมนูเพื่อนำเสนอชุมชนผ่านทางร้านอาหารให้มากที่สุด ออกแบบเมนูให้น่าสนใจ มีรายละเอียดเกี่ยวกับแต่ละเมนู นอกจากนี้ยังร่วมกับ Once again hostel โดยมีร้านก๋วยเตี๋ยวมาให้ช่วยออกแบบเมนู ทาง Trawell จึงทำป้ายบอกแขกที่ Hostel ให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวฟรี โดยตกลงกับทางร้านก๋วยเตี๋ยวว่าขอให้สตาฟกินฟรี แต่จะแปลข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษและออกแบบทำกราฟฟิคให้ ซึ่งทางนักท่องเที่ยวต่างชาติก็แนะนำว่าน่าจะทำเมนูให้เลือกก๋วยเตี๋ยวเป็นขั้นตอน เลือกเส้นก่อนแล้วค่อยเลือกน้ำ

ความคาดหวังของ Trawell ที่มีให้กับท้องถิ่น

ความคาดหวังของ Trawell คือ คาดหวังให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง มีเศรษฐกิจดีขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นรอบตัว เพื่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งมากขึ้น ชุมชนเมืองอาจจะเริ่มจากความสนใจเดียวกัน เช่น ร้านขายผัดไทยมารวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเอกลักษณ์ของตนเอง เหมือนในญี่ปุ่น ที่แต่ละจังหวัดจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง และถ้าในอนาคตมีภัยคุกคาม เช่น การซื้อที่ดิน ชุมชนจะได้มีอำนาจในการต่อรอง นอกจากนี้จะพยายามทำคัมภีร์เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอื่นๆนำไปปรับใช้ และกระตุ้นให้มี Local host ซึ่งอยากจะทำแบบนี้ที่จังหวัดต่างๆ โดยทาง Trawell จะไปเป็นพี่เลี้ยงให้

นับได้ว่าการพัฒนาเมืองผ่านการท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่ Trawell พยายามพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้แต่ละชุมชนมีความเข้มแข็ง และอยู่ได้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

Back