โรงพยาบาลนมะรักษ์ โรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้หญิง

ว่ากันว่า ในยุคสมัยนี้ ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจที่ตอบรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างดีที่สุดธุรกิจหนึ่ง ว่ากันว่า มีผลตอบแทนที่เป็นผลกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่ก็มีธุรกิจโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2562 ที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว ไปรับแนวคิดของ รศ. พญ.เยาวนุช คงด่าน หนึ่งในผู้ก่อตั้ง โรงพยาบาล

ที่มาของโรงพยาบาลนมะรักษ์

โรงพยาบาลนมะรักษ์เป็นโรงพยาบาลเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับเต้านม โดยปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของผู้หญิง และเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 20-30 ปีก่อน จะพบว่าผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในปัจจุบันมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัว ตอนนี้ที่โรงพยาบาลนมะรักษ์มีคนไข้ใหม่ (เป็นมะเร็งเต้านม) ประมาณ 30,000 คนต่อปี สำหรับมะเร็งเต้านม ถ้าตรวจเจอเร็วและรักษาอย่างถูกต้อง ผู้ป่วยจะมีโอกาสหายมากกว่า 90% เป้าหมายของการทำโรงพยาบาลนมะรักษ์ คือ ไม่ได้หวังกำไรมากที่สุด แต่ตั้งใจที่จะสร้างโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นโมเดลตัวอย่างสำหรับงานวิจัย สาเหตุที่ทำให้อยากสร้างโรงพยาบาลนี้เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีฐานะระดับกลาง ซึ่งไม่สามารถเสียเวลาไปรอตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐได้บ่อยๆ และไม่มีเงินมากพอที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำได้ นอกจากนี้ที่โรงพยาบาลของรัฐจะไม่มีการแยกระหว่างผู้ป่วยที่มาคัดกรองกับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งซึ่งต้องการการดูแล เอาใจใส่ และพูดคุยจากหมอมากกว่า สำหรับค่ารักษานั้นที่โรงพยาบาลนมะรักษ์จะไม่คิดกำไรจากค่ายามาก ส่วนค่าผ่าตัดจะประมาณครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

รศ . พญ. เยาวนุช คงด่าน ผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลนมะรักษ์ จากที่เคยไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจร้านอาหาร โรงงานปุ๋ยอินทรีย์ และ Logistic จึงตัดสินใจเรียน MBA ที่จุฬาฯตอนปี 2550 ทำให้รู้ว่าความรู้ทางแพทย์เป็นความรู้เชิงลึก แต่ MBA เป็นความรู้เชิงกว้าง เมื่อเรียนแล้วทำให้ความคิดเป็นระบบมากขึ้น เข้าใจคนอื่นมากขึ้น หลังจากนั้นได้มีโอกาสทำงานบริหารของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่งรองคณบดี แล้วก็ตัดสินใจลาออกตอนอายุ 50 ปีเพื่อมาเปิดโรงพยาบาลนมะรักษ์ร่วมกับเพื่อนอีก 2 คน โดยผู้ก่อตั้งทั้ง 3 คนมีจุดร่วม คือ เป็นโสด เนื่องจากปรัชญาการบริหารโรงพยาบาลนมะรักษ์คือไม่เน้นเรื่องกำไรสูงสุด จึงเลือกคนโสดที่มีทั้งเวลาและไม่มีภาระด้านค่าใช้จ่าย รวมถึงทุกคนลงชื่อทำสัญญาไม่ขายหุ้นให้ผู้อื่นและไม่นำโรงพยาบาลเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อไม่ให้ปรัชญาการบริหารมีการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ รวมถึงสร้าง Productivity ให้แก่ประเทศได้

คุณหมอได้ทิ้งท้ายไว้ว่า การรักษามะเร็งที่ดีที่สุด คือ ตรวจเจอให้เร็วที่สุด ผู้หญิงทุกคนควรตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มมีประจำเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และเริ่มตรวจคัดกรอง ( ทำ Mammogram และ Ultrasound) เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าจะเว้นการตรวจคัดกรองก็ไม่ควรเกิน 2 ปี จะได้ตรวจพบเจอโรคอย่างทันท่วงที

 

 

 

Back