งานเสวนา JUMC STAR 2019

เวลา 13.00-16.00 น. วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13.00 - 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 - 14.10 น. พิธีกร คุณอติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ และคุณเฟื่องลดา สรานี สงวนเรื่อง กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมเสวนา JUMC STAR 2019
14.10 - 14.50 น. บรรยายพิเศษ โดย คุณท๊อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร
14.50 - 16.00 น.

เสวนาพิเศษ หัวข้อ Environment and Sustainability โดยผู้รับรางวัล JUMC STAR 2019 Excellence

คุณกชกร วรอาคม  Landprocess
คุณศานนท์ หวังสร้า่งบุญ  Once Again Hotel
คุณสมศักดิ์ บุญคำ  LocalAlike
คุณอรุษ นวราช  สวนสามพราน

   
16.00 น. ถ่ายรูปร่วมกัน
   

 

Back   Register